Planera dina studier

Då flera av universitetets program är fria och valbara kan du som student välja från ett rikt utbud av kurser och program. Det gäller också om du väljer att läsa fristående kurser. Detta ger många möjligheter, men friheten innebär också att du som student själv är ansvarig för planeringen av din studiegång. Därför är det viktigt att du planerar dina studier noggrant och långsiktigt.

Sätt ett mål

Det första du bör tänka på är vilket mål dina studier ska ha. Inom vilket område vill du jobba i framtiden? Vilka kompetenser och förmågor efterfrågas inom detta område?

Hur når du dit?

När du vet det tar du reda på vilken examen du vill sikta mot. Det finns olika typer av examen. Du kan börja med att planera för en kandidatexamen, men undersök också möjligheterna att studera vidare.

För en kandidatexamen behöver du läsa 180 hp. Du behöver bestämma dig för ett huvudämne som du ska läsa upp till kandidatnivå. Huvudämnet ska omfatta minst 90 högskolepoäng och även omfatta ett självständigt uppsatsarbete om minst 15 högskolepoäng, som du läser i slutet av din utbildning. Därutöver skall du komplettera med ytterligare valbara ämnesområden upp till 180 högskolepoäng. Inom vissa program, och även när du studerar fristående kurser, finns även möjlighet att planera in utbytesstudier under din studiegång.

Hur kan du planera?

Ett tips kan vara att pröva dig fram genom att läsa några olika grundkurser innan du väljer ditt huvudområde. Eftersom många kurser behörighetsmässigt också bygger på varandra, kan det vara bra att växelläsa, varannan termin huvudämne och varannan termin ett annat ämne, så att du inte får problem med villkorskravet. *

Tänk också på att kontrollera att dina tänkta kurser ges den termin du har tänkt att läsa den. Examensarbetet är bra att lägga i slutet av din utbildning.

Vill du ha hjälp att planera dina studier, kan du alltid kontakta studievägledare för ett vägledande samtal.

* För att bli antagen till en kurs behöver du uppfylla kursens krav på behörighet. Om du inte uppfyller behörigheten till sökt kurs inför kursstart, kan din antagning bli villkorad och du kan inte börja kursen som du tänkt.