Digitala verktyg i undervisningen (IKT-support)

Blackboard är universitetets digitala lärplattform.

Wiseflow-logga

WISEflow är universitetets plattform för digital salstentamen.

Kaltura-logga

Kaltura är ett system för inspelning och distribution av media.

Zoom-logga

Zoom är universitetets system för digitala möten.

Urkund-logga

Urkund är universitets textmatchningssystem för att förebygga och upptäcka plagiering.