Digital salstentamen i WISEflow

Örebro universitet använder sedan januari 2018 systemet WISEflow för att genomföra digitala tentamen.

Klicka på respektive rubrik för att få en kort beskrivning om innehållet i manualen.

Före tentamen

 • Skapa frågor i innehållsbanken (se manual Författarmanual Innehållsbank)
 • Sätt samman frågorna till en Uppgift, dvs färdig tentamen (se manual Författarmanual Skapa Uppgift)
 • Kontrollera att förstasida med tentamensinformation är tillagd i Uppgiften och korrekt ifylld
 • Meddela namnen på bedömande lärare till utbildningsadministratör

Senast tre dagar före tentamen

 • Bifoga Uppgift till tentamenstillfälle under fliken Kopplade flows
 • Meddela fördelning av bedömning mellan lärare till utbildningsadministratör

Efter tentamen

 • Påbörja bedömningen tre timmar efter genomförd tentamen

Senast tre dagar före bedömningsperiodens slut

 • Slutför bedömning i WISEflow senast 3 dagar före bedömningsperiodens slut
 • Meddela utbildningsadministratör att du/ni är färdig med bedömningen

Innehåll:

 • Centrala begrepp i WISEflow
 • Att skapa sektion/fråga
 • Frågetyper
 • Taggar
 • Dela skapade sektioner/frågor med kollega
 • Beskrivning av arbetsrutin

Till manual.

Innehåll:

 • Att skapa uppgift
 • Förstasida med tentamensinformation
 • Att publicera uppgift
 • Dela publicerad uppgift med kollega
 • Bifoga uppgift till tentamenstillfälle under fliken kopplade flows

Till manual.

Den här manualen väljer du om:

 • Du är ensam lärare som ska bedöma en tentamen
 • Alla frågor bedöms med poäng
 • Poängen ska summeras på hel tentamen
 • Systemet ska räkna ihop och föreslå betyg

Till manual.

Den här manualen väljer du om:

 • Ni är flera lärare som ska bedöma en tentamen
 • Alla frågor bedöms med poäng
 • Du ska ha tillgång endast till de frågor du själv ska bedöma
 • Poängen ska summeras på hel tentamen
 • Systemet ska räkna ihop och föreslå betyg

Till manual.

Den här manualen väljer du om:

 • Du är ensam lärare som ska bedöma en tentamen
 • Du som lärare ska kunna avgöra hur tentamen ska sammanvägas

Du kan:

 • Bedöma tentamen med utan poäng på olika frågor
 • och/eller ha olika tentamensdelar som ska bedömas för sig

Till manual.

Den här manualen väljer du om:

 • Ni är flera lärare som ska bedöma en tentamen
 • Ni är lärare som ska kunna avgöra hur tentamen ska sammanvägas

Ni kan:

 • Bedöma tentamen med eller utan poäng på olika frågor
 • och/eller ha olika tentamensdelar som ska bedömas för sig

Till manual.

Den här manualen ska du använda om: 

 • Du är examinator eller kursansvarig och ska göra den slutgiltiga bedömningen av betyg på en tentamen

Till manual.

Den här manualen ska du använda om:

 • Tentamen består av flera delar som ska bedömas var för sig och sedan räknas samman till ett betyg
 • Du är examinator eller kursansvarig och ska göra den slutgiltiga bedömningen av betyg på en tentamen

Till manual.

Poängstatistik i WISEflow

Telefon: 019-30 3900

E-post: This is an email address

Öppettider: måndag - torsdag 08:00 - 16:30, fredagar 08:00 - 16:00

Lunchstängt: 12:00 - 13:00 

Pedagogiska utvecklare

Petronella Ekström

Tjänstetitel: Pedagogisk utvecklare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Petronella Ekström

E-post:

Telefon: 019 301422

Rum: L2148

Petronella Ekström

Anna Hultgren

Tjänstetitel: Pedagogisk utvecklare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Anna Hultgren

E-post:

Telefon: 019 302130

Rum: L2148

Anna Hultgren

Digital salstentamen i WISEflow (inloggning krävs).