Information om coronaviruset för nya studenter vid Örebro universitet

Här finns samlad information angående coronaviruset för dig som ska börja på Örebro universitet under höstterminen 2020. Informationen kan komma att uppdateras eller ändras om läget skulle bli annorlunda.

Frågor och svar

Vi följer rekommendationerna från myndigheter som Folkhälsomyndigheten och UD. Vi fattar löpande beslut om till exempel tjänsteresor och studentutbyten.
Vi har ställt in alla internationella tjänsteresor och avråder från tjänsteresor inom Sverige. Vi rekommenderar studenter och anställda att minimera egna resor nationellt och internationellt.

Alla konferenser vid universitetet med internationella deltagare är inställda. Även ett antal andra stora möten kommer att ställas in, senareläggas eller hållas digitalt.

Alla medarbetare och studenter uppmanas att vara mycket noggranna med att tvätta händerna, inte hosta och nysa rakt ut eller i händerna. Och om du är sjuk så ska du stanna hemma.

Ja, det blir en akademisk introduktion. Den delen av introduktionen som Örebro studentkårs kårsektioner (den studiesociala) anordnar är inställd på grund av rådande situationen. Det är viktigt att du som är ny får en introduktion till dina studier när du kommer till Örebro universitet. Men vi kommer självklart att följa de bestämmelser som finns för att minska spridningen av covid-19. 

Under introduktionen får du den informationen som du behöver för att börja studera. Vanligtvis sker det genom informationspass och föreläsningar men i år kommer du att få det digitalt istället. I denna introduktion ingår också digitala pass som kan ge dig stöd i början av din studietid.

Har du mer specifika frågor om den akademiska introduktionen, vänligen kontakta Maja Thurfjell, introduktionsansvarig vid Örebro universitet, på 019-303795 eller via e-post.

Du kan läsa mer om den akademiska introduktionen här. 

Här kan du läsa mer om beslutet kring att ställa in den studiesociala introduktion.

Vi planerar för att du ska kunna vara på campus. En del undervisning kommer att ske på plats på campus. Men vissa av dina föreläsningar kan bli digitala. Som situationen är nu vill vi inte att det ska vara för många på campus samtidigt. Men du som är ny på universitetet kommer att prioriteras att få vara på plats för att underlätta starten på din studietid.

Vi kommer att följa vad Folkhälsomyndigheten säger. Universitetet är berett att snabbt ställa om till digital undervisning om det skulle behövas.

På Örebro universitet använder vi läroplattformen Blackboard. Den uppdateras kontinuerligt med information som rör dina föreläsningar, tentor och inlämningar. För att kunna logga in på Blackboard så måste du ha registrerat dig och skapat ett ORU-konto.

Du kan läsa mer om hur du registrera dig och skapar ett ORU-konto här.

Huvudregeln är digital tentamen till och med den 31 oktober. Men det kommer att bli en del undantag från det. Till exempel gäller det laborationer, konstnärliga examinationer och vissa praktiska övningar på en del utbildningar. 

Även en del salstentor kommer att genomföras, men det kommer att se annorlunda ut än i vanliga fall. Plexiglas har satts upp vid känsliga punkter och det kommer att vara betydligt färre personer i varje sal, så att det går att hålla ordentliga avstånd.

Planen är sedan att det efter den 31 oktober går att genomföra salstentamen för de utbildningar som vill ha det.

Om du har frågor om föreläsningar eller uppgifter så ska du kontakta din lärare eller kursansvarig.

Här kan du hitta e-postadressen till alla som arbetar på Örebro universitet

Sök på dina lärares för- och efternamn för att hitta dem.

Om du har frågor kring programmets upplägg, kursers innehåll eller hur du ska lägga upp dina studier så ska du kontakta en studievägledare. Här kan du hitta kontaktuppgifterna till universitetets studievägledare.

Om du vet eller tror att du är i en riskgrupp ska du boka ett besök hos Campushälsan genom This is an email address eller ringa 019-603 6105. Campushälsan tar sedan kontakt med kursansvarig lärare, som ser om enklare anpassningar kan göras för att underlätta dina studier. Möjligheterna skiljer sig åt mellan olika utbildningar.

Tänk också på att många miljöer (som aulor och tentamenssalar) har anpassats för att minska smittspridning, med långa avstånd, handsprit, begränsningar av antal personer i lokalen med mera.

Om det finns särskilda skäl kan du ansöka om att skjuta upp din studiestart. Medicinska skäl är en sådan anledning. Mer om detta kan du läsa här.