Information om coronaviruset för nya studenter vid Örebro universitet

Här finns samlad information angående coronaviruset för dig som ska börja på Örebro universitet under vårterminen 2021. Informationen kan komma att uppdateras eller ändras om läget skulle bli annorlunda.

Frågor och svar

Vi följer rekommendationerna från myndigheter som Folkhälsomyndigheten och UD. Vi fattar löpande våra egna beslut, till exempel om tjänsteresor och studentutbyten.

En mycket stor del av undervisningen sker på distans och de flesta medarbetare jobbar hemifrån.

Vi rekommenderar studenter och anställda att minimera egna resor nationellt och internationellt.

Alla medarbetare och studenter har uppmanats att vara mycket noggranna med att tvätta händerna, inte hosta och nysa rakt ut eller i händerna och stanna hemma vid sjukdom.

Många av sittplatserna i våra lärosalar och vid studieplatserna ute på campus har stängts av för att det ska gå att hålla avstånd.

Runt om på våra campus (bland annat vid de större entréerna) finns handspritsstationer. Tusentals affischer och bordspratare har också placerats ut för att bland annat påminna om att hålla avstånd, tvätta händerna, stanna hemma vid sjukdom och gå utomhus istället för i korridorerna.

När någon blir sjuk finns upparbetade rutiner för hur smittspridning ska förhindras.

Ja, det blir en introduktion för nya studenter som börjar under vårterminen 2021 - både en akademisk och en studiesocial.

Under den akademiska introduktionen får du den information som du behöver för att börja studera. Vanligtvis sker det genom informationspass och föreläsningar men i år kommer du att få det digitalt istället. I denna introduktion ingår också digitala pass som kan ge dig stöd i början av din studietid.

Har du mer specifika frågor om den akademiska introduktionen, vänligen kontakta Maja Thurfjell, introduktionsansvarig vid Örebro universitet, på 019-303795 eller via e-post.

Du kan läsa mer om den akademiska introduktionen här.

Den studiesociala delen av introduktionen som arrangeras av Örebro studentkårs kårsektioner blir helt digital och kommer att pågå mellan 18 januari - 7 februari.

Här kan du läsa mer om den studiesociala introduktionen.

Vi kommer i möjligaste mån att att gå över till digital undervisning fram till och med den 28 mars.

Hur det blir efter det beror på hur smittspridningen av covid-19 ser ut i samhället.

Det gör att det kommer att vara ganska tomt på campus. I många av våra hus kommer det att krävas passerkort för att komma in som student eller anställd.

Det kommer att finnas studieytor som är öppna (men där många platser är avstängda). Men vi uppmanar våra studenter att så långt det är möjligt studera hemifrån.

På Örebro universitet använder vi läroplattformen Blackboard. Den uppdateras kontinuerligt med information som rör dina föreläsningar, tentor och inlämningar. För att kunna logga in på Blackboard så måste du ha registrerat dig och skapat ett ORU-konto.

Du kan läsa mer om hur du registrera dig och skapar ett ORU-konto här.

Många tentor kommer att ske digitalt.

Från den 4 november 2020 till och med den 28 mars 2021 är det huvudregeln. Hur det blir efter det beror på smittspridningen.

I vissa fall kan undantag göras. Det gäller till exempel när det krävs laborationer eller konstnärliga examinationer. Då ska Folkhälsomyndighetens rekommendationer följas och särskilda säkerhetsåtgärder vidtas för att undvika smittspridning.

Det finns också möjlighet för prefekter att bevilja undantag för vissa salstentor. Vilka säkerhetsåtgärder som då krävs i tentasalarna kan du läsa mer om här.

Om du har frågor om föreläsningar eller uppgifter så ska du kontakta din lärare eller kursansvarig.

Här kan du hitta e-postadressen till alla som arbetar på Örebro universitet

Sök på dina lärares för- och efternamn för att hitta dem.

Om du har frågor kring programmets upplägg, kursers innehåll eller hur du ska lägga upp dina studier så ska du kontakta en studievägledare. Här kan du hitta kontaktuppgifterna till universitetets studievägledare.

Om du vet eller tror att du är i en riskgrupp ska du boka ett besök hos Campushälsan genom This is an email address eller ringa 019-603 6105. Campushälsan tar sedan kontakt med kursansvarig lärare, som ser om enklare anpassningar kan göras för att underlätta dina studier. Möjligheterna skiljer sig åt mellan olika utbildningar.

Tänk också på att många miljöer (som aulor och tentamenssalar) har anpassats för att minska smittspridning, med långa avstånd, handsprit, begränsningar av antal personer i lokalen med mera.

Om det finns särskilda skäl kan du ansöka om att skjuta upp din studiestart. Medicinska skäl är en sådan anledning. Läs mer om särskilda skäl att skjuta upp din studiestart här.