Pass 3: Rättigheter och skyldigheter vid tentamen

19 september 2019 12:15 – 13:00 L001, Långhuset

Under detta informationspass går vi igenom allt du behöver veta inför dina kommande sals- och hemtentamen.

Vi går igenom  vilka regler du måste förhålla dig till både innan, under och efter en tentamen. Du får dessutom känna på hur det känns att gå ner i våra tentasalar. Det är okej att äta din lunch under detta informationspass.

Passet ges även onsdag den 4 september och tisdagen den 17 september samma tid.

För att hitta till rätt sal kan du använda dig av Mazemap, en interaktiv kartfunktion, som du hittar på www.oru.se/mazemap

Lägg till i din kalender