Allmän kemi, 7,5 hp

Inom allmän kemi lär du dig hur grundämnen är uppbyggda och fungerar. Vi tar upp vilka krafter som håller samman grundämnen i molekyler och vilka principer som kontrollerar detta. Energibalanser vid kemiska reaktioner och deras hastigheter är andra viktiga områden liksom jämviktsbegreppet. Avslutningsvis går vi in på mekanismer som används inom de flesta analytiska områden: ämnens löslighet, syra/bas-egenskaper och elektrokemi.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2 och Matematik 4 (områdesbehörighet A11)

eller

Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik A, Kemi B och Matematik D (områdesbehörighet 14)

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5320