Analysens grunder, 7,5 hp

Kursen behandlar teori och bevistekniker för reella tal och reella funktioner, derivator och integraler, funktionsföljder och serier, samt en introduktion till metriska rum.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Flervariabelanalys, 9 högskolepoäng.

Urval: Platsgaranti

Övrigt: Kursen ges på engelska om utbytesstudenter deltar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5035