Arbetslivspedagogik, grundkurs, 30 hp

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av pedagogiska processer i dagens arbetsliv - såsom lärande, kompetensutveckling och förändringsprocesser. Du får möjlighet att utveckla grundläggande förståelse för pedagogikens roll i arbetsliv och samhälle. I kursen behandlas bland annat frågor om villkor för lärande, konflikthantering, ledarskap, projektledning och organisering ur ett arbetslivspedagogiskt perspektiv. Ett mål med kursen är att du ska utveckla kunskap och kompetens för att kunna arbeta med olika slags pedagogiska processer i arbetslivet.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Övrigt: Kursen är webbaserad. Tillgång till internetansluten dator krävs. Kommunikationsverktyget är Blackboard.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1626

Anmäl dig nu