Arrangering och komposition med digitala verktyg, 7,5 hp

Kursen syftar till att ge grundläggande förmåga att skapa och bearbeta musikaliskt material i ett sequencerprogram både som midi-information och ljudobjekt.

I kursen får du en grundläggande förståelse för programvarans olika sätt att representera och behandla musikaliskt material, och hur det kan användas för uttryck och formbildning inom olika repetoarområden och musikstilar. Kursen innehåller lyssningsövningar, kompositions- och arrangeringsövningar och avslutas med ett eget arbete.

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Musikalisk gestaltning, Komposition II, 15 hp, Musikalisk gestaltning, Kammarmusik II, 15 hp, Musikalisk gestaltning, Jazz och rock II, 15 hp eller Musikalisk gestaltning, Musikproduktion II, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4314

Förkunskapskrav: Musikalisk gestaltning, Komposition II, 15 hp, Musikalisk gestaltning, Kammarmusik II, 15 hp, Musikalisk gestaltning, Jazz och rock II, 15 hp eller Musikalisk gestaltning, Musikproduktion II, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H4617

Anmäl dig nu