Arrangering och komposition med digitala verktyg, 7,5 hp

Kursen syftar till att ge grundläggande förmåga att arbeta med orkestermusik i en digital miljö. Du får som student en god förståelse för hur orkesterproduktion/arrangering i digital form går till, och hur det kan användas för uttryck och formbildning inom olika repertoarområden och musikstilar. Kursen avslutas med ett eget arbete.

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Musikalisk gestaltning, Komposition II, 15 hp, Musikalisk gestaltning, Kammarmusik II, 15 hp, Musikalisk gestaltning, Jazz och rock II, 15 hp eller Musikalisk gestaltning, Musikproduktion II, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H4018

Anmäl dig nu