Arrangering och Komposition, 7,5 hp

Kursen behandlar melodik, satsstruktur och instrumentation inom främst europeisk konstmusik från olika epoker.

I kursen får du en grundläggande förståelse för hur musikaliskt uttryck och formbildning gestaltas med melodik och satsstruktur i olika kammarmusikensembler. Kursen innehåller kursmoment som partiturstudium, kompositions- och arrangeringsövningar och avslutas med en eget arbete, som gestaltas klingande.

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Musikaliska gestaltning, Komposition II, 15 hp, Musikalisk gestaltning, Kammarmusik II, 15 hp, Musikalisk gestaltning, Jazz och rock II, 15 hp eller Musik för lärare II, Gymnasieskolan, 15 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4629

Förkunskapskrav: Musikaliska gestaltning, Komposition II, 15 hp, Musikalisk gestaltning, Kammarmusik II, 15 hp, Musikalisk gestaltning, Jazz och rock II, 15 hp eller Musik för lärare II, Gymnasieskolan, 15 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4027