Att föreställa sig framtid, 7,5 hp

Det sunda förnuftet säger oss att vi inte vet hur framtiden kommer att se ut. Men som många forskare och författare konstaterat pratar vi ofta om framtiden som redan förutbestämd, ibland till och med som om den redan är här. Dagens värld, präglad av klimatförändring, minskande biologisk mångfald, och social och ekonomisk ojämlikhet, kan skapa en känsla av hopplöshet hos oss. I den här kursen utforskar vi engelskspråkig litteratur, film och tv-serier från olika delar av världen, från 1970-talet till idag, som föreställer sig framtiden som radikalt annorlunda. Vår utgångpunkt är att fiktion kan hjälpa oss att se möjligheter till förändring genom att få oss att överge tanken på framtiden som bara ”mer av detsamma.” Vi diskuterar verk som utmanar våra föreställningar om hur framtiden kan te sig och som genom detta också får oss att se vår samtid med andra ögon. Framtidsskildringarna är inte alltid hoppfulla, men de uppmuntrar oss att tänka både kreativt och kritiskt om vilken sorts framtid som skulle kunna vara möjlig.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Engelska 6.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1002

Anmäl dig nu