Beräkningsmatematik II, 7,5 hp

Kursen fördjupar och breddar kursen i Beräkningsmatematik I. Den innehåller bland annat illa ställda linjära problem, interpolation i flera dimensioner, Monte-Carlo metoder och tillämpningar inom bildanalys och fordonssimulering.
Övrigt:Kursen ges på engelska om utländska studenter deltar.

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Optimering, 7,5 högskolepoäng, Differentialekvationer, 7,5 högskolepoäng och Numeriska metoder för differentialekvationer, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Platsgaranti

Övrigt: Kursen ges på engelska om utbytesstudenter deltar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5045

Anmäl dig nu