Biosocial kriminologi, 7,5 hp

Biosocial kriminologi är ett växande område inom kriminologin som handlar om biologiska och sociala faktorer och samspelet mellan dessa olika faktorer som förklaringar till brott. Kursen behandlar centrala begrepp och forskningsmetoder som används inom området. Kursen innebär också en orientering i aktuell forskning inom området, inklusive forskning om betydelsen av gener, biologi, psykofysiologi, nervsystemet, och pre- och perinatala faktorer, liksom sociala och andra miljöfaktorer i relation till olika typer av antisociala beteenden inklusive brott. Kursen belyser även hur denna forskning kan användas för att problematisera hur mediala och andra icke-vetenskapliga källor presenterar vikten av genetiska och biologiska och/eller miljömässiga faktorer i relation till brott. Hur denna kunskap kan användas för att utveckla mer effektiva brottsförebyggande strategier gås också igenom under kursen.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 60 högskolepoäng varav 30 högskolepoäng inom ett beteende- eller samhällsvetenskapligt ämnesområde alternativt minst ett års arbetslivserfarenhet inom det kriminologiska fältet.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H3013