BMLV, avancerad nivå, Forskningsprocessen, 15 hp

Kursen vänder sig till dig som vill tillägna dig fördjupade kunskaper i vetenskaplig metod inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap, alternativt biomedicinsk analytikerexamen. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: 5 träffar i Örebro omfattande 2-5 dagar vardera. Kommunikationsverktyget är Blackboard.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7310