BMLV, avancerad nivå, Nuklearmedicin, PET/CT och SPECT, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig med intresse för medicin och som vill fördjupa dig inom bild- och funktionsmedicin. Du får möjlighet att utveckla fördjupade kunskaper om och förståelse för teknik, fysik, metodik och diagnostik i samband med PET/CT och SPECT undersökningar.
Du skaffar dig förmåga att underlätta integreringen mellan teori och praktik vid ett studiebesök.
Att systematiskt reflektera och värdera ingår. Vi diskuterar även strålskydd, bildbearbetning och kliniska indikationer samt patientförberedelser. I kursen ingår ett moment skriftlig framställning i form av en kortare vetenskaplig uppsats som ska presenteras muntligt med hjälp av en poster.
Övrigt:Kursen ges på engelska om utländska studenter deltar.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap. Alternativt biomedicinsk analytikerexamen. Engelska 6/Engelska B och Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: 3 tillfällen på campus Örebro om vardera 2-5 dagar. Kursen ges på engelska om utländska studenter deltar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7006

Anmäl dig nu