BMLV, avancerad nivå, Ultraljudsdiagnostik: Kärl, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig med intresse inom medicin som vill fördjupa dina kunskaper inom ultraljudsdiagnostik med särskild inriktning mot kärldiagnostik. Du får möjlighet att utveckla fördjupade teoretiska kunskaper inom området samt vissa praktiska tillämpningar. Att systematiskt söka kunskap, reflektera och värdera ingår. I kursen ingår både muntlig och skriftlig framställan av eget valt område inom ultraljudsdiagnostik, inriktning kärldiagnostik.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Kandidatexamen inom något av huvudområdena biomedicinsk laboratorievetenskap eller medicin. Alternativt biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, sjuksköterskeexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B eller motsvarande.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: 3 träffar i Örebro, omfattande 2-4 dagar vardera. Kommunikationsverktyget är Blackboard.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7000

Förkunskapskrav: Kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap. Alternativt biomedicinsk analytikerexamen. Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: 3 träffar i Örebro, omfattande 2-4 dagar vardera. Kommunikationsverktyget är Blackboard.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7309