BMLV, Fysiologisk undersökningsmetodik inom respiration, metabolism och endokrinologi, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig med intresse för medicin och som vill fördjupa dig inom fysiologisk laboratoriemetodik. Du får möjlighet att utveckla kunskaper samt få förståelse för olika metoder inom fysiologisk diagnostik inom området respiration, metabolism och endokrinologi. Kursen passar särskilt bra för dig med en äldre biomedicinsk analytikerexamen eller tidigare inriktning mot laboratoriemedicin som vill börja arbeta inom fysiologisk diagnostik. I kursen ingår vissa praktiska övningar och tolkning av undersökningsresultat.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Medicin 52,5 högskolepoäng där Sjukdomslära med farmakologi 15 högskolepoäng och Fysiologi med anatomi och immunologi 15 högskolepoäng eller Fysiologi 15 högskolepoäng eller motsvarande ingår.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7047