BMLV, Teknik och principer för fysiologisk undersökningsmetodik, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig med intresse för medicin och som vill fördjupa dig inom fysiologisk laboratoriemetodik. Du får möjlighet att utveckla kunskaper om tekniker och principer för olika metoder inom fysiologisk diagnostik. Kursen passar särskilt bra för dig med en äldre biomedicinsk analytikerexamen eller tidigare inriktning mot laboratoriemedicin som vill börja arbeta inom fysiologisk diagnostik. I kursen ingår vissa praktiska övningar.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Medicin 30 högskolepoäng där Fysiologi med anatomi och immunologi 15 högskolepoäng eller Fysiologi 15 högskolepoäng ingår.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7021

Anmäl dig nu