BMLV, Ultraljud, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill tillägna dig kunskaper och färdigheter inom fysiologiska undersökningar av hjärta och kärl med ultraljudsmetodik.
I kursen ingår introducerande ultraljudsfysik, praktiska övningar och viss tolkning av undersökningsresultat. Kursen passar särskilt bra för dig med en äldre biomedicinsk analytikerexamen eller tidigare inriktning mot laboratoriemedicin som vill börja arbeta inom fysiologisk diagnostik.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 45 hp i medicin där Cellbiologi 15 hp samt Fysiologi och anatomi med sjukdomslära och farmakologi ingår. Dessutom krävs Biomedicinsk laboratoriemetodik med vetenskaplig metod I, 15 hp eller motsvarande.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7311