Bolagsrätt med börsrätt, avancerad nivå, 15 hp

Kursen syftar till att du ska ha goda kunskaper och färdigheter i aktiebolagsrätt och börsrätt. Undervisningen omfattar bland annat kapitalskyddsregler, bolagsstyrning, corporate governance samt värdepappersmarknadens struktur, funktion och reglering avseende aktiemarknaden men även marknaden för övriga finansiella instrument.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng på grundnivå varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i rättsvetenskap, där ett självständigt arbete (G2E) om 15 högskolepoäng ingår eller 180 högskolepoäng på grundnivå varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i företagsekonomi eller nationalekonomi, där ett självständigt arbete (G2E) om 15 högskolepoäng ingår samt 30 högskolepoäng i rättsvetenskap. Alternativt 180 högskolepoäng på grundnivå från Juristprogrammet. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3020

Anmäl dig nu