Dans och rörelse för lärare, med inriktning mot skolans äldre åldrar, 7,5 hp

Denna kurs syftar till att bredda lärares kunskaper och kompetens inom rörelse och dans där studenten tillhandahåller konkreta övningar och verktyg kring planering, upplägg och genomförande. Kursen ämnar även utveckla dansdidaktiken inom Idrott och hälsa i skolan. Med utgångspunkt i rytmik och rörelseglädje fokuserar kursen på moderna danser som ett pedagogiskt redskap, även ungdomskultur inom dans tas upp. Efter avslutad kurs har studenten ett ökat förråd av praktiska övningar som främjar skolelevers kunskaper i dans och rörelse, en ökad förståelse för dansdidaktik samt kunskaper kring att planera och genomföra moment i dans och rörelse.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 30 hp inom Idrott eller motsvarande.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7025

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: 30 hp inom Idrott eller motsvarande.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7328