Databasteknik II, 7,5 hp

Databaser är ett av de områden inom datortekniken som en datatekniker eller programmerare har störst nytta av att kunna. Samtidigt finns det mycket inom databasområdet som man inte hinner ta upp i en grundkurs. Det gäller dels de alternativ som finns till de vanliga relationsdatabaserna. Dels gäller det databashanterarens inre funktion, något som en vanlig användare eller databasadministratör för det mesta inte ser. Kunskaper om databashanterarens interna arbete är nyttiga och nödvändiga för den som ska använda databaser i särskilt avancerade och krävande tillämpningar, för den som i ett vanligt program behöver efterlikna funktionen i en databashanterare, exempelvis för att hantera stora datamängder, och för den som ska arbeta med implementation av databashanterare. Bland de tekniker som tas upp i kursen finns objektorienterade databaser, distribuerade databaser och hur databashanteraren egentligen bär sig åt för att köra SQL-frågor.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Databasteknik, 7,5 hp och Datastrukturer och algoritmer, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Övrigt: Distanskurs med kommunikation via lärplattformen Blackboard. Inga obligatoriska träffar på campus.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5603