Datateknik, avancerad nivå, Avancerad artificiell intelligens, 7,5 hp

I den här kursen förklaras och diskuteras centrala begrepp inom artificiell intelligens på avancerad nivå. Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap om tekniker inom artificiell intelligens. Kursen innehåller bland annat problemlösning genom sökning, heuristiker, lokala sökmetoder, Boolesk satisfierbarhet, samt temporala och spatiala slutledningsmetoder.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Examen på grundnivå om 180 högskolepoäng, med datavetenskap/datateknik som huvudområde och 15 högskolepoäng i matematik (analys och algebra). Alternativt examen på grundnivå om 180 högskolepoäng, varav 30 högskolepoäng i matematik (analys och algebra) samt 15 högskolepoäng i datateknik/datavetenskap (som innehåller programmering). Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5022

Anmäl dig nu