Datateknik, avancerad nivå, Avancerade tekniker för intelligenta system, 15 hp

Denna kurs innehåller två delkurser: maskininlärning och probabilistisk robotik. Maskininlärning handlar om de metoder som används i datorseende, bildbehandling, taligenkänning, bioinformatik med mera. Kursen ger en översikt och praktiska rekommendationer för tillämpning av de många tekniker och algoritmer som används inom modern maskininlärning för klassificering, prediktering och klustring. Algoritmerna och teknikerna implementeras från grunden i Matlab eller Octave. Probabilistisk robotik behandlar moderna probabilistiska metoder för mobila robotar, med särskilt fokus på lokalisering och kartläggning (s.k. SLAM). Genom att räkna med sannolikheter för vilket tillstånd en robot befinner sig i eller hur dess omgivning ter sig, har man möjlighet att utveckla robustare metoder än om man använder deterministiska metoder. I kursen lär du dig ett antal probabilistiska metoder för lokalisering och kartering samt deras matematiska bakgrund.

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Examen på grundnivå om 180 hp med datavetenskap/datateknik som huvudområde och 15 hp i matematik (analys och algebra). Alternativt examen på grundnivå om 180 hp varav 30 hp i matematik (analys och algebra) och 15 hp i datateknik/datavetenskap (som innehåller programmering). Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B samt 7,5 hp på avancerad nivå i kurser som innehåller programmering eller matematisk statistik.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5125