Datateknik, avancerad nivå, Avancerade tekniker för intelligenta system, 15 hp

Kursen består av två delkurser: avancerad AI och probabilistisk robotik.

Avancerad AI: artificiell intelligens för robotar, inklusive generella teorier för AI och sökproblem.

Probabilistisk robotik: moderna probabilistiska metoder för mobila robotar, med särskilt fokus på lokalisering och kartläggning (s.k. SLAM).

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Examen på grundnivå om 180 hp med datavetenskap/datateknik som huvudområde och 15 hp i matematik (analys och algebra). Alternativt examen på grundnivå om 180 hp varav 30 hp i matematik (analys och algebra) och 15 hp i datateknik/datavetenskap (som innehåller programmering). Dessutom krävs 7,5 hp på avancerad nivå i kurser som innehåller programmering samt Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5317