Datateknik, avancerad nivå, Avancerade tekniker för robotik, 15 hp

Denna kurs innehåller två delkurser: multiagent-system samt planering och schemaläggning. Multiagent-system fokuserar på koordinering av autonoma enheter: robotar, programvaruagenter eller människor. Som exempel används bland annat team av robotar och agentbaserade simuleringsmodeller. Planering och schemaläggning handlar om att ge beslutssystem (inklusive robotar) möjligheten att resonera kring tid och resurser. Det kan tillämpas inom många områden, från logisitiktillämpningar till autonoma servicerobotar, där man måste bedöma vilka handlingar som ska utföras för att uppnå givna mål, och där man därför kan behöva interagera eller förflytta sig på icketriviala sätt.

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Examen på grundnivå om 180 hp med datavetenskap/datateknik som huvudområde och 15 hp i matematik (analys och algebra). Alternativt examen på grundnivå om 180 hp varav 30 hp i matematik (analys och algebra) och 15 hp i datateknik/datavetenskap (som innehåller programmering). Dessutom krävs 7,5 hp på avancerad nivå i kurser som innehåller programmering samt Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5318