Datateknik, avancerad nivå, Forskningsmetoder för intelligenta system, 30 hp

Kursen består av fyra delkurser som ger en introduktion till viktiga koncept inom AI och robotik.

Introduktion: modern programmering av intelligenta robotar, översikt av fältet, etik för AI.

Sensorer: att tolka scannerdata och rörelsedata, samt andra sensorer.

Reglerteknik: kinematik, dynamik och reglering.

Maskininlärning: moderna metoder för datamodellering och maskininlärning, exempelvis inom bildanalys och taligenkänning.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Examen på grundnivå om 180 hp med datavetenskap/datateknik som huvudområde och 15 hp i matematik (analys och algebra). Alternativt examen på grundnivå om 180 hp varav 30 hp i matematik (analys och algebra) samt 15 hp i datateknik/datavetenskap (som innehåller programmering). Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5318