Datateknik, avancerad nivå, Multi-agent-system, 7,5 hp

Målet med kursen är att ge kunskap om och förståelse av grundläggande begrepp inom multi-agent-system. Kursen ger teoretisk förståelse som förstärks genom praktisk problemlösning. Fokus ligger på koordinering av autonoma enheter, robotar, programvaruagenter eller människor. Som exempel på tillämpningar används bland annat team av robotar och agentbaserade simuleringsmodeller.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Examen på grundnivå om 180 högskolepoäng med datavetenskap/datateknik som huvudområde och 15 högskolepoäng i matematik (analys och algebra). Alternativt examen på grundnivå om 180 högskolepoäng, varav 30 högskolepoäng i matematik (analys och algebra) samt 15 högskolepoäng i datateknik/datavetenskap (som innehåller programmering). Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5009