Datateknik, avancerad nivå, Planering och schemaläggning, 7,5 hp

Inom många områden, från logisitiktillämpningar till autonoma servicerobotar, måste artificiella beslutssystem resonera kring tid och resurser. De måste bedöma vilka handlingar som ska utföras för att uppnå givna mål, och kan därmed behöva interagera eller förflytta sig på icketriviala sätt. Den här kursen berör grundläggande moment inom temporal slutledning, rörelseplanering, uppgiftsplanering och schemaläggning. Kursens huvudsakliga innehåll är klassisk planering, STRIPS-algoritmen och dess representationsformalism, planering som sökning, Graphplan och planering som satisfiering, planering med osäkerhet, rörelseplanering, gitterbaserade lösningar, villkorsbaserad temporal slutledning och villkorsbaserad resursschemaläggning.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Examen på grundnivå om 180 högskolepoäng, med datavetenskap/datateknik som huvudområde och 15 högskolepoäng i matematik (analys och algebra). Alternativt examen på grundnivå om 180 högskolepoäng, varav 30 högskolepoäng i matematik (analys och algebra) samt 15 högskolepoäng i datateknik/datavetenskap (som innehåller programmering). Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5019