Datateknik, avancerad nivå, Probabilistisk robotik, 7,5 hp

Kursen behandlar moderna probabilistiska metoder för autonoma robotar, med särskilt fokus på lokalisering och kartläggning (SLAM). Genom att räkna med sannolikheter för vilket tillstånd en robot befinner sig i eller hur dess omgivning ter sig, har man möjlighet att utveckla robustare metoder än om man använder deterministiska metoder. I kursen lär du dig ett antal probabilistiska metoder för lokalisering och kartering samt deras matematiska bakgrund.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Examen på grundnivå om 180 högskolepoäng, med datavetenskap/datateknik som huvudområde och 15 högskolepoäng i matematik (analys och algebra). Alternativt examen på grundnivå om 180 högskolepoäng, varav 30 högskolepoäng i matematik (analys och algebra) samt 15 högskolepoäng i datateknik/datavetenskap (som innehåller programmering). Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5020