Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i årskurs 1-6, 7,5 hp

Det globala klassrummet är en högskolekurs för alla lärare, oavsett undervisningsämne. Målet med denna introduktion till ämnet svenska som andraspråk är att du ska stärka all din undervisning där du möter flerspråkiga och nyanlända elever.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Skolhuvudmans godkännande.

Urval: Vid fler behöriga sökande än platser tillämpas lottning

Övrigt: 10 campusträffar, fem per termin. Sammankomsterna är förlagda till campus vid Örebro universitet.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1121

Anmäl dig nu