Doping, narkotika och kriminalteknik, 15 hp

Kursen ger en möjlighet att utveckla kunskaper om intracellulära kommunikationssystem, interna signalvägar, biologiska försvar samt växters och djurs metabolism av gifter. Kursen tar upp aspekter av tillämpad toxikologi som belyser användandet av substanser i missbruk och idrott. Fysiologiska effekter och
verkningsmekanismer gås igenom. Dessutom ges en inblick i kriminaltekniska metoder som används för att identifiera otillåtna substanser.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 10 högskolepoäng sammanlagt från Eukaryot cellbiologi, 7,5 högskolepoäng och Prokaryot cellbiologi, 7,5 högskolepoäng. Samt delkursen Praktiska moment, del 1 av 2, från Fysiologi, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Platsgaranti

Övrigt: Kursen ges på engelska om utbytesstudenter deltar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5603

Anmäl dig nu