Ensemble, inriktning polyrytmik och polymetrik, 7,5 hp

Kursen ger dig möjlighet att genom olika ensembleövningar utveckla ditt rytmiska gehör och din pulsuppfattning. Du får bland annat jobba med s.k. referensrytmer för att kunna närma dig avancerade polyrytmiska förlopp samt musicera utifrån polymetriska figurer, som att spela 3/4-figurer över 4/4, 4/4 över 3/4 etc.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Musik för lärare II, 15 högskolepoäng, Musikalisk gestaltning, Kammarmusik II, 15 högskolepoäng eller Musikalisk gestaltning, Jazz- och Rockmusik II, 15 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4320

Förkunskapskrav: Musik för lärare II, 15 högskolepoäng, Musikalisk gestaltning, Kammarmusik II, 15 högskolepoäng eller Musikalisk gestaltning, Jazz- och Rockmusik II, 15 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4621