EU-rätt och medlemsstaternas grundlagar, avancerad nivå, 15 hp

Kursen fokuserar på förhållandet mellan EU-rätten och medlemsstaternas konstitutionella system. Relevanta konstitutionella frågor, såsom skyddet av grundläggande rättigheter, EU-rättens överhöghet och dess gränser, rättsstatsmekanismen och förhållandet mellan EU och Europakonventionen kommer att studeras noggrant.

Kursen vänder sig till studerande på ett juristprogram.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Avklarad grundnivå, 180 högskolepoäng på Juristprogrammet. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H3601

Anmäl dig nu