EU-rätt och medlemsstaternas grundlagar, avancerad nivå, 15 hp

Kursen fokuserar på förhållandet mellan EU-rätten och medlemsstaternas konstitutionella system. Relevanta konstitutionella frågor, såsom skyddet av grundläggande rättigheter, EU-rättens överhöghet och dess gränser, rättsstatsmekanismen och förhållandet mellan EU och Europakonventionen kommer att studeras noggrant.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng på grundnivå varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i rättsvetenskap, där ett självständigt arbete (G2E) om 15 högskolepoäng ingår alternativt 180 högskolepoäng på grundnivå varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i statskunskap, där ett självständigt arbete (G2E) om 15 högskolepoäng ingår. Alternativt 180 högskolepoäng på grundnivå inom ett juristprogram. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H3625