Europeisk processrätt, avancerad nivå, 15 hp

Kursen behandlar processrättsliga instrument och teman som är viktiga i förhållandet av EU-rätten. Detta gäller speciellt områden inom processrätten där finns harmonisering eller samarbete med EU. Kursen behandlar också förhållandet mellan nationella processrätten och europaprocessrätten. Förutom EU-rätten ska Europakonventionens processrättsliga roll samt Europadomstolens betydelse på processrättens område behandlas. Kursen gäller både straff- och civilprocessen. Ämnesområdet kräver även komparativa studier mellan europeiska länder

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Avklarad grundnivå, 180 högskolepoäng på Juristprogrammet. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3373

Anmäl dig nu