Fallstudier i matematisk statistik, 7,5 hp

Kursen behandlar några av de viktigaste artiklarna inom matematisk statistik samt till dessa en relevant historisk bakgrund. I kursen presenteras även några helt nya forskningsresultat av inbjudna föreläsare eller genom nyligen publicerade artiklar.

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Analysens grunder, 7,5 högskolepoäng, Algebraiska strukturer, 7,5 högskolepoäng, Statistisk teori, fortsättningskurs, 15 högskolepoäng, Statistik, Urvalsmetodik, fortsättningskurs, 7,5 hp och Statistik, Beräkningsintensiva metoder, fortsättningskurs, 7,5 hp.

Urval: Platsgaranti

Övrigt: Kursen ges på engelska om utbytesstudenter deltar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5040