Flervariabelanalys, 9 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i differential- och integralkalkyl i flera variabler och i vektoranalys.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Envariabelanalys II, 7,5 högskolepoäng och Linjär algebra, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5033

Anmäl dig nu