Folkrätt: Rättegångsspel, 15 hp

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Rättsvetenskaplig grundkurs, 30 hp och 30 hp på fortsättningsnivå i rättsvetenskap, där 6 hp i folkrätt ingår.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3010