Folkrätt: Rättegångsspel, 15 hp

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 30 hp på grundnivå inom ämnet rättsvetenskap och 30 hp på fortsättningsnivå inom ämnet rättsvetenskap varav 6 hp inom folkrätt.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3027