Fördjupad sånggestaltning, 7,5 hp

Kursen vänder sig till sångare och sångpedagoger inom alla genrer som vill få verktyg att arbeta med fördjupad sånggestaltning samt reflektera över närvaro, kontroll och prestation. Individuell undervisning i grupp.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Musik för lärare II, Gymnasieskolan 15 högskolepoäng, Musikalisk gestaltning, Kammarmusik II, 15 högskolepoäng eller Musikalisk gestaltning, Jazz- och Rockmusik II, 15 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4102