Företagsekonomi, Företagande idag, 15 hp

Kursen riktar sig till dig som arbetar eller planerar att arbeta som ledare i servicebranschen. Den inledande delen behandlar ledarskap och hur detta formas av kultur och struktur i en organisation. Den andra delen behandlar hur tjänstemarknadsföring används för att nå organisationens olika målgrupper och hur detta genomförs i relation till organisationens övergripande strategi och målsättning.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2304