Företagsekonomi, Företaget och samhället, avancerad nivå, 7,5 hp

Kursen sätter företaget och företagandet i relation till både individ och samhälle. Genom en breddad läsning med både obligatorisk och valfri litteratur, egen reflektion och dialogbaserad pedagogik ger denna kurs möjlighet att närmare problematisera och förstå komplexiteten i specifika samhällsproblem ur företagsekonomiska perspektiv.

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom ett huvudområde och minst 60 högskolepoäng i huvudområdet företagsekonomi. Dessutom krävs minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå i huvudområdet företagsekonomi samt Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2020

Anmäl dig nu