Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp

Kursen är en introduktion till studier i företagsekonomi. Den ger dig möjlighet att få en övergripande förståelse för företags förutsättningar och villkor utifrån ämnets olika huvudområden. Inledningsvis behandlas företagande utifrån ett externt perspektiv. Där studeras företaget utifrån ett samhälls- och omvärldsperspektiv. Du introduceras i marknadsförings-, redovisnings- och finansieringsområdet. Under den senare delen av kursen behandlas företagande utifrån ett internt perspektiv. Fokus är då på företagets interna arbete med ekonomisk styrning, organisering och ledning. Under kursen varvas självständiga individuella studier med gruppuppgifter och casemetodik.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2 (områdesbehörighet A4)

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4)

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2300

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2 (områdesbehörighet A4)

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4)

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2600

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2 (områdesbehörighet A4)

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4)

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2600