Formningsteknik II, 7,5 hp

Kursens mål är att ge kunskaper om de plastiska formningsmetoderna smidning och tråddragning samt i övrigt vad som är viktigt i fråga om smidesteknik och trådteknik. Som exempel kan nämnas teori och maskiner för tråddragning.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Konstruktionsmaterial, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Övrigt: Eventuella reskostnader i samband med studiebesök står studenten själv för.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5644

Anmäl dig nu