Från Harlemrenässansen till afrofuturismen: Hundra år av afroamerikanska kvinnliga författare, 7,5 hp

Den transatlantiska slavhandeln, i all sin fasa, har format många aspekter av den moderna världen. Dess arv framträder på många sätt, inte minst i de ojämlikheter som idag karaktäriserar amerikansk kultur och samhällsliv, en ojämlikhet som nyligen hamnat i fokus genom rörelsen Black Lives Matter. Ändå sedan afrikanska kvinnor fördes till Amerika har de använt sina röster för att uttrycka och dela sina erfarenheter, i såväl muntliga som skriftliga traditioner. I den här kursen utforskar vi några litterära verk av afroamerikanska kvinnor som har haft en stor inverkan på den amerikanska kulturen. Vi tar avstamp i Harlemrenässansens 1920-tal och rör oss genom 1900-talet fram till samtidens afrofuturism. Vi kommer identifiera gemensamma tematiker men också fokusera på den mångfald av perspektiv och röster som dessa berättelser ger uttryck åt.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Engelska 6.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1001