Fysiologi, 15 hp

Kursen vänder sig till dig med intresse för biologi och som vill fördjupa dina kunskaper inom fysiologi. Kursen ger dig möjlighet att bredda dina kunskaper inom utveckling från encellig till flercellig organism inom både zoologi och botanik. Vidare ger kursen grundläggande kunskaper om organsystemens fysiologiska funktion hos människa samt berör djurs och växters morfologi och specifika fysiologi. I kursen ingår förutom föreläsningar och gruppövningar, laborativa moment samt ett projektarbete med fördjupning och träning av olika former av presentationsteknik.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 15 hp i biologi där 2,5 hp från Eukaryot cellbiologi, 7,5 hp ingår.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5002

Anmäl dig nu