Genusvetenskap, kandidatkurs, 30 hp

Kandidatkursen i genusvetenskap ger fördjupade kunskaper i ämnet med särskilt fokus på feministisk teori, metod, analys och forskningsdesign. En kandidatuppsats författas inom ramen för kursen.

Fördjupning

Grundnivå, innehåller examensarbete för kandidatexamen (G2E)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Genusvetenskap, grundkurs 30 högskolepoäng och Genusvetenskap, fortsättningskurs 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1604

Förkunskapskrav: Genusvetenskap, grundkurs 30 högskolepoäng och Genusvetenskap, fortsättningskurs 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1004