GIS fördjupningskurs, 7,5 hp

Kursen ger en fördjupad kunskap i användandet av geografiska informationssysten (GIS) teoretiskt såväl som praktiskt, ur ett samhällsplanerinsperspektiv.

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Kulturgeografi grundkurs 30 högskolepoäng och Kulturgeografi fortsättningskurs 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1008

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: Kulturgeografi grundkurs 30 högskolepoäng och Kulturgeografi fortsättningskurs 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1311