Hörselvetenskap, avancerad nivå, Störningar i den centrala auditiva processen, 7,5 hp

Fokus i kursen ligger på de centrala hörselbanornas uppbyggnad och funktion samt de audiologiska tester som ingår i ett testbatteri för diagnostisering av störningar i den centrala auditiva processen. Förutsättningar för en del terapeutiska åtgärder efter diagnosen diskuteras. Området kursen behandlar kan beskrivas som både smalt och som mycket stort och präglas av en multidisciplinär karaktär.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Högskoleutbildning om 180 högskolepoäng inom något av områdena hörselvetenskap/audiologi, logopedi, medicin eller psykologi.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Kursen är webbaserad och kommunikationsverktyget är Blackboard.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7315